Skip to main content

Välkommen till
Agri Syd AB

Om Agri Syd AB

Grundidén till Agri Syd härstammar från Norrvidinge maskinstation som grundades år 2000 Martin Nilsson, Anders Olsson och Tobias Vegehall. Sedan dess har vi vuxit till att driva omkring 2000 hektar av den traditionella skånska växtodlingen, samtidigt som vi erbjuder försäljning av halm och tillverkning av halmpellets.

Vårt team på Agrisyd är en dynamisk blandning av kompetens och kvaliteter. Med ekonomer, maskinexperter, växtodlingsspecialister och en stark entreprenörsanda hos våra ägare, är vi redo att möta alla utmaningar och behov som våra kunder kan ha.

Grundidén till Agri Syd härstammar från Norrvidinge maskinstation som grundades år 2000 Martin Nilsson, Anders Olsson och Tobias Vegehall. Sedan dess har vi vuxit till att driva omkring 2000 hektar av den traditionella skånska växtodlingen, samtidigt som vi erbjuder försäljning av halm och tillverkning av halmpellets.

Vårt team på Agri Syd är en dynamisk blandning av kompetens och kvaliteter. Med ekonomer, maskinexperter, växtodlingsspecialister och en stark entreprenörsanda hos våra ägare, är vi redo att möta alla utmaningar och behov som våra kunder kan ha.

Framtidens lantbruk

I strävan efter att forma framtidens lantbruk har Agri Syd utvecklat en ny driftsmodell och en innovativ struktur. Vårt mål är att driva ett effektivt och lönsamt storskaligt lantbruk med flera inriktningar, inklusive växtodling, halmförsäljning och halmpellets-tillverkning. Genom att integrera olika gårdar som Loarps gård, Sireköpinge säteri, Brinkagården, Flenninge boställe och Västergård under vårt namn, strävar vi efter att skapa en mångsidig och hållbar verksamhet som omfattar hela spektrumet av modern jordbruksproduktion

I strävan efter att forma framtidens lantbruk har Agri Syd utvecklat en ny driftsmodell och en innovativ struktur. Vårt mål är att driva ett effektivt och lönsamt storskaligt lantbruk med flera inriktningar, inklusive växtodling, halmförsäljning och halmpellets-tillverkning. Genom att integrera olika gårdar som Loarps gård, Sireköpinge säteri, Brinkagården, Flenninge boställe och Västergård under vårt namn, strävar vi efter att skapa en mångsidig och hållbar verksamhet som omfattar hela spektrumet av modern jordbruksproduktion

Gårdar

Loarps gård

Utgångsgård med 300 ha åker, maskinhall, tork och lagring. Ägare: Petter och Wiveka Krantz

Västergård

240 ha åker. Ägare: Lars Håkansson

Brinkagården

Ca 200 ha åker. Lager och gödning. Ägare: Hans Heuman

Sireköpinge säteri

600 ha åker. Maskinhall, tork och lager för ca 5000 ton. Ägare: Hans Heuman

Fleninge boställe

130 ha åker, lager för ca 1000 ton. Ägare: Carolina Mannheimer

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss på Agri Syd går det bra att maila till info@agrisyd.se. Du hittar oss också på sociala medier där vi uppdaterar om allt som händer i Agri Syds’s värld.

För att komma i kontakt med oss på Agri Syd går det bra att maila till info@agrisyd.se. Du hittar oss också på sociala medier där vi uppdaterar om allt som händer i Agri Syds’s värld.